Coaching

Hva er Coaching?Ordet Coach er opprinnelig engelsk og ble først brukt på 1500-tallet og kan oversettes til norsk med postvogn eller karet.  "Coach ble altså brukt til å beskrive noe som fraktet verdsatte mennesker fra der de er til dit de ønsker å komme"  (Susann Gjerde, 2003).


Gjennom coaching vil man kunne se ting fra forskjellige perspektiv og det vil igjen bidra til at du oppdager nye sannheter.  Coaching tar utgangspunkt i det hele, resurssterke og kreative mennesket og er verken rådgivning, veiledning eller terapi.

Det er et gjensidig forhold mellom to like parter, hvor progresjon i samtalen/prosessen dels er avhengig av ditt engasjement og villighet til å foreta konkrete handlinger.  Ansvar for å tilby effektfull og utfordrende coaching ligger hos meg.

Utgangspunktet for  coaching er at du ønsker å endre noe i livet ditt, slik at du kan nå nye ønsker og tilfredsstillende resultater og mål.  Gjennom coaching vil coachen hjelpe deg å komme frem til hva du må gjøre for å oppnå ønsket endring, ved å stille deg spørsmål, slik at du kan sette ord på ting og følelser som du selv sitter inne med.  Du vekker din bevissthet og ansvarsfølelse for ditt aktive liv videre.  Coaching kan hjelpe deg til en kontinuerlig læringsprosess hvor selvcoaching blir en del av ditt liv og din utvikling.


"You cannot teach a man anything.  You can only help him find it within himself !"  

Galileo Gali`lei - 1564-1642
Som co-aktive coach:

ser jeg deg som:

et naturlig,
resurssterkt,
kreativt 
og helt menneske!

Har du kjent at råd, meninger og veiledning
fra andre, ikke alltid passer for deg ?
Hvorfor ikke ta en samtale
med den som kjenner deg aller best, og vet svaret:
deg selv ?

Sitter du med ønske om endring eller utfordrende mål du vil nå,
er kanskje en coaching - samtale noe for deg ?
Jeg, Gro Eggen Hansen, er coach- utdannet ved NCA, Norsk Coach Akademi.VELKOMMEN til en gratis, uforpliktende første-samtale.    tlf:  +47 97503327    mail: miramokk@gmail.com
Som co-aktive coach vil jeg støtte deg i å ta i bruk mer av ditt potensial.

Den du vinner over er deg selv, og gevinsten er at du kan oppleve større grad av tilfredshet - personlig, jobbmessig og i privatlivet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar