mandag 4. januar 2016
å ville være lik som...
helt siden menneskets første morgen
har vi sammenlignet oss med...
vi gjemmer oss i trangen
til å være lik som

vi tror vi vet.. .

underlig det,
at vi gidder å leke gjemsel
med vår egen personlighet

.. uten å kjenne andres sannhet


groeh
2 kommentarer: